(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ស្តីពីការជ្រើសរើសនាយកសាលារៀនល្អ និងគ្រូបង្រៀនល្អ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ក្នុងគោល​បំណងអនុវត្តការជ្រើសរើស ឲ្យបានស្របតាមស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន នៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈ នាយកសាលារៀន និងគ្រូបង្រៀន នេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលអង្គភាពយើងខ្ញុំទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ៕

ព័ត៌មានលម្អិត នៃសូមអាន សេចក្តីណែនាំរបស់ ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង-->