(ប៉ារីស)៖ អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបារាំងបានឲ្យដឹងនៅមុនបន្ដិចថា ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​បារាំង ទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមភេរវករ នៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ នេះបើយោងតាមការ​ចុះផ្សាយរបស់ Sky News។

លទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបនៅភាគខាងជើងប្រទេសបារាំង ស្លាប់២នាក់ ចាប់ខ្លួន៧នាក់ និងរបួសប៉ូលិស៤នាក់ ខណៈដែលលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាប​នៅភាគ​ខាងជើងប្រទេសបារាំង ស្លាប់២នាក់ ចាប់ខ្លួន៧នាក់ និងរបួសប៉ូលិស៤នាក់៕