(ប៉ារីស)៖ សភាជាតិបារាំង បានអនុម័តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល៣ខែ ចាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុម ISIS កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ ១៣២នាក់ និងរបួសជាច្រើនរយនាក់ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Sky News ចេញផ្សាយមុននេះ ៕