(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៧០,១២៣,៤៨២នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣,៥៣៧,៤៩៧នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១៥១,៩៥១,៦០៤នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៣,០២២,៦៥៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៦០៨,៩៦១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៧, ៧៦៧,០៤០នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ២៧, ៧១៩,៤៣១នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៣២២,៣៨៤នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៥,១៧០, ៩៥២នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ១៦,៣៩២,៦៥៧នាក់ ស្លាប់ ៤៥៩,១៧១នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៤,៨១១,២៦៦នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖