(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៧១,៤៥៥,៧២៧នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣,៥៦៤,៧៦៤នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១៥៣,៧៣០,០៦១នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៣៤,១១៣,១៤៦នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៦០៩,៧៦៧នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៧, ៨៦៣,៨៤០នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ២៨, ១៧៣,៦៥៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៣៣១,៩០៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៥,៩៣៩, ៥០៤នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ១៦,៥៤៧,៦៧៤នាក់ ស្លាប់ ៤៦២,៩៦៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៤,៩៦៤,៦៣១នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖