(ភ្នំពេញ)៖ នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើន ជូនដល់អតិថិជនដែលគាំទ្រ ហាងរបស់ខ្លួនដែលប្រារព្ធ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានអតិថិតជនចំនួន៣រូប បានឈ្នះរង្វាន់នៅថ្ងៃទី២មករា កន្លងទៅនេះ។

អតិថិជន៣រូបឈ្នះរង្វាន់ពី នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse ទី១-ឈ្មោះ ជូ ប៊ុនសេង ឈ្នះ USB 8GB ដែលមាន Lucky Number 006858 ,ទី២- ឈ្មោះ Richard ឈ្នះ Power Bank ដែលមាន Lucky Number 017614 ,ទី៣-ឈ្មោះ Van Lin ឈ្នះ Smart Phone ដែលមាន Lucky Number 016198។

នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ Smart Phone, Power Bank , USB 8GB យ៉ាងពិសេសជូនដល់អតិថិជនរៀងរាល់ខែ តាមរយៈការចាប់ឆ្នោតរៀងរាល់ដើមខែ។

កាន់តែពិសេសនោះ នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse ដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពជាចម្បង មានទទួលរៀបចំ និងវិចខ្ចប់អាហារសំរន់គ្រប់កម្មវិធី ជាមួយសាវាកម្មល្អ មានអនាម័យ និងតំលៃសមរម្យ។
ទំនាក់ទំនង តាមរយៈអាស័យដ្ឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ជាប់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុបទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Tel: 017 552 007 / 017-093 350066
www.facebook.com/eclipse.coffee.asia / www.eclipse.coffee