(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានចេញលិខិតប្រគល់សិទ្ធិ ក្នុងត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចលើសំណើរពាក់ព័ន្ធ ការនាំចូលសម្ភារវត្ថុធាតុដើម របស់វិនិយោគិន វិស័យកាត់ដេរ ដែលនាំចូលតាមមាត់ចក្រ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ អន្តរជាតិភ្នំពេញ ឲ្យទៅប្រធានសាខាគយ និងរដ្ឋាករអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដោយគ្រាន់តែបំពេញ បែបបទទៅតាមនីតិវិធីចំនួន៧ចំណុច៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលិខិត ប្រគល់សិទ្ធិរបស់អគ្គនាយករដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាទាំងស្រុង៖