(ស្ទឹងត្រែង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតកូវីដម្នាក់ នៅក្រុងស្ទឹងត្រែង។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖