(កណ្តាល)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចបិទផ្នែកខ្លះនៃភូមិព្រែកតាទួន ភូមិថ្មី និងភូមិពាមរាំងលើ នៃឃុំពាមរាំង ស្រុកលើកដែកជា «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» និងតំបន់លឿង រយៈពេល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងន័យកាត់ផ្តាច់ការចំលងមេរោគកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលបានកំណត់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល៖