(ព្រៃវែង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២០នាក់ បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test)។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៣៦០នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ១៦០នាក់ កំពុងសំរាកព្យាបាល១៩៦នាក់ និងស្លាប់៤នាក់។