(ភ្នំពេញ)៖ លោក វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Nick Beresford តំណាងនិវេសនដ្ឋានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់គ្នា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការសម្របសម្រួល និងពង្រឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួង និង UNDP លើវិស័យសង្គមកិច្ច ដោយផ្តោតសំខាន់លើវិស័យសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់។

តាមរយៈការចុះហត្ថលេខានាពេលនេះ អង្គការ UNDP និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា តាមរយៈនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់ នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើកម្មវិធីសំខាន់ៗចំនួន ៤ ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និង គុណភាព នៃ ការផ្តល់សេវាកម្មជូនមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជា។ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ លោក គុណ ជាស៊ីន ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់ នៃ ក្រសួងសង្គមកិច្ច នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា រវាងអង្គការ UNDP និង ក្រសួងសង្គមកិច្ច ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន និង ដើម្បី អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ ស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់នៅ។

លោក Nick Beresford នាយក UNDP ប្រចាំកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសកម្ពុជា មានប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់ ក្នុងការគោរព ដឹងគុណ និងទំនុកបម្រុងមនុស្សវ័យចាស់ ដែលប្រការនេះ ស្របទៅនឹងអ្វីដែលអង្គសហប្រជាជាតិផ្តល់ជូនដែរ។

លោក វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មានលើកឡើងថា ការគោរព និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ គឺជាអ្វីដែលមានសារសំខាន់សម្រាប់វប្បធម៌ខ្មែរ។ ផ្អែកតាមគោល នយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសហការជាមួយ UNDP ក៏ដូចជា ដៃគូដទៃទៀត ដើម្បី លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជា និងកសាងនូវប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលកាន់តែរស់រវើកមួយ សម្រាប់គាំទ្រដល់ប្រជាជនគ្រប់រូប ពេញមួយវដ្ត នៃ ជីវិតរបស់ពួកគាត់។

ជាការកត់សម្គាល់ខណៈបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះក៏កាន់តែមានវ័យចំណស់កាន់តែច្រើនឡើងៗដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ប្រជាជន ៨,៩ ភាគរយ មានអាយុ ចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលទិន្នន័យនេះ បានកើនឡើង ៥,២៥ ភាគរយ ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ហើយតួលេខនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ២១ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០៥០។

និន្នាការទាំងនេះ មានន័យថា នៅក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ ប្រជាជនឋិតក្នុងវ័យកម្លាំងពលកម្មនឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅៗ ក្នុងការរ៉ាប់រងបន្ទុកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមមនុស្សវ័យចាស់ ដែលកាន់តែមានចំនួនច្រើននៅក្នុងប្រទេស៕