(បាត់ដំបង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ លើប្រជាពលរដ្ឋ ៣នាក់ទៀត ដែលជាពលករទើបវិលត្រលប់ពីប្រទេសថៃ។ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដដែល ក៏បានបញ្ជាក់អំពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨នាក់ទៀតផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង៖