(ប៉ៃលិន)៖ រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមាន អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១៦ករណីបន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយចំនួន ០១ករណី។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖