(ភ្នំពេញ)៖ ដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជកាស៉ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ត្រូវលើកទៅថ្ងៃក្រោយវិញ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តី ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖